ادبیات «اکثریت»، نه ادبیات «عامه پسند».


محمدهاشم اکبریانی می گوید: «چرا باید اکثریت را در ادبیات بدانیم نه در سیاست؟ او همچنین اصطلاح «ادبیات اکثریت» را به جای «ادبیات عامه پسند» پیشنهاد می کند.

این داستان نویس در یادداشتی با عنوان «ادبیات اکثریت، نه ادبیات عامه پسند»، اصطلاحی است که روشنفکران برای رد هر نوع ادبیات به کار می برند و در اختیار ایسنا قرار داده است. به این ترتیب نوشته های خود را از ادبیات عامه پسند جدا می کنند و آن را با عباراتی مانند «ادبیات فاخر»، «ادبیات خاص»، «ادبیات نخبگان» و … نام گذاری می کنند.

در حوزه فکری، ادبیات «عامه پسند» داستان یا شعری است که مخاطب عام دارد و خوانندگان آن عبارتند از: خانه دار، مغازه دار، کارگر، نگهبان، پلیس، مهندس و پزشک غافل از ادبیات فاخر، دانشجو فارغ از دغدغه ها و سیاست های اجتماعی و مهمتر از همه، همه جوانان عاشق.

به این فهرست می توان گروه های دیگری را اضافه کرد که مشخصه همه آنها ناتوانی در درک ایده های فکری و اجتماعی و داشتن یک زندگی عادی است.

این تبیین و تعریف مربوط به ادبیات است، اما در عرصه سیاست، روشنفکران ما به گونه‌ای دیگر با موضوع مواجه می‌شوند. از نظر او دموکراسی حکومتی است که مردم آن را پایه گذاری می کنند و رای اکثریت تعیین کننده نوع حکومت است. البته وقتی صحبت از رای مردم یا اکثریت می شود، منظور از رای همان زن خانه دار، کارگر، مهندس و دکتر فارغ از دغدغه های سیاسی، جوانان عاشق و… است.

در اینجا این گروه ها اساس دموکراسی می شوند. انتخاب و راهنمایی آنها به هیچ وجه محبوب نیست و برعکس، ریشه آزادی است.

طبیعتاً متوجه شدم منظور من از طرح این سؤال این است که جامعه روشنفکری ما دچار نوعی پارادوکس است. از یک سو در حوزه ادبیات انتخاب اکثریت مردمی می شود و از سوی دیگر در عرصه سیاست تبدیل به دموکراسی می شود.

به نظر می رسد باید عبارت «مردمی» حذف شود و عبارت «اکثریت» جایگزین شود. چرا نباید ادبیاتی را که اکثر مردم می خوانند، ادبیات «محبوب ترین» و ادبیاتی را که عده ای تمایل دارند آن را «اقلیت پسند» بنامیم؟ آیا قاعده ای را که مردم عادی در خیابان و خانه انتخاب می کنند «حکومت اکثریت» و حکومت اقلیت را «حکومت اقلیت» نمی نامیم؟ چرا باید بین ادبیات و سیاست اینقدر فرق بگذاریم و در ادبیات اکثریت را عمومی بدانیم نه در سیاست؟

به طور خلاصه، عبارت «ادبیات اکثریت» واقعیت را بسیار دقیق‌تر از عبارت «عامه پسند» منعکس می‌کند.

انتهای پیام


soreces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

سیاست های مرگبار برای عابران پیاده!

یک کارشناس شهرسازی و ایمنی معتقد است برای کاهش تعداد عابران پیاده در تصادفات باید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.