رضایت دانشجویان بین المللی از دانشگاه های ایران چقدر است؟


بررسی میزان رضایت دانشجویان بین المللی از خدمات ارائه شده در دانشگاه های کشور نشان داد که کیفیت خدمات دانشگاه در همه ابعاد کمتر از انتظارات دانشجویان بین المللی است.

به گزارش ایسنا، پذیرش دانشجویان بین المللی یکی از مهم ترین مولفه های بین المللی شدن آموزش عالی است. اگرچه دانشجویان بین المللی از نظر جمعیت در اقلیت هستند، اما به دلیل تأثیرات و پیامدهای تحصیل آنها بر سیستم آموزشی کشورهای مختلف، رضایت آنها از کیفیت خدمات دانشگاه بسیار مهم است.

رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات می تواند بر تمایل آنها به ادامه یا تسلیم شدن تأثیر بگذارد. به همین دلیل، ضروری است که مؤسسات آموزش عالی کیفیت خدمات خود را برای اطمینان از رضایت دانشجویان ارزیابی کنند. همچنین در دهه‌های اخیر یکی از ویژگی‌های دانشگاه‌ها بین‌المللی شدن آن‌ها و یکی از عوامل مهمی که دانشگاه‌ها را به سمت ارتقای خدمات خود سوق می‌دهد، بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها است.

ترکیه یک میلیارد دلار از دانشجویان بین المللی درآمد کسب می کند

یکی از مهم ترین آثار سیاست بین المللی شدن دانشگاه ها، تأثیر آن بر اقتصاد کشورهاست. درآمد هزینه های اتفاقی دانشجویان بین المللی در ایالات متحده در سال 2009 حدود 15 میلیون دلار در سال برآورد شد. برآوردها در سال 2019 همچنین نشان می دهد که دانشجویان بین المللی سالانه حدود 1 میلیارد دلار آمریکا به اقتصاد ترکیه کمک می کنند.

مشاهده اطلاعات بیشتر:

دانشجویان در سراسر جهان کدام کشورها را برای تحصیل انتخاب می کنند؟

در سال‌های اخیر، نظام آموزش عالی ایران بیش از گذشته به جذب دانشجوی خارجی توجه داشته است و در برنامه ششم توسعه، جذب دانشجوی خارجی به‌عنوان یک استراتژی اعلام شد و هدف آن رسیدن به 75000 دانشجوی بین‌المللی تا سال 1404 است. .

از آنجایی که پایش کیفیت و شناخت نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات دانشگاه از دیدگاه دانشجویان بین المللی بسیار حائز اهمیت است، محققان در یک مطالعه به بررسی این موضوع پرداختند.

در این پژوهش با توزیع 150 پرسشنامه بین دانشجویان خارجی دانشگاه شهید بهشتی، کیفیت خدمات این دانشگاه اعم از خدمات آموزشی و پژوهشی، خدمات کتابخانه ای و رسانه ای، خدمات اداری، خدمات اجتماعی، کیفیت فضای فیزیکی و خدمات اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. جنبه های دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به 126 پرسشنامه پاسخ داده شد و وضعیت انتظارات و واقعیت های خدمات دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.

از 126 دانشجوی بین المللی در این مطالعه، حدود 70 درصد مرد و حدود 30 درصد زن بودند. حدود 70 درصد در رشته علوم انسانی، 9.5 درصد در رشته تجربی و حدود 20.5 درصد در رشته ریاضی تحصیل کرده اند. علاوه بر این، حدود 40 درصد دانشجوی کارشناسی، حدود 43 درصد دانشجوی کارشناسی ارشد و حدود 17 درصد دانشجوی دکتری بودند.

کیفیت خدمات دانشگاه کمتر از انتظار دانشجویان است

بررسی پرسشنامه ها نشان داد که واقعیت کیفیت خدمات دانشگاه از هر نظر کمتر از انتظارات دانشجویان خارجی است.

بیشترین میانگین نمره در بخش انتظارات مربوط به کیفیت فضای فیزیکی (24/4) و کمترین نمره مربوط به بعد خدمات اجتماعی و فرهنگی (05/4) بوده است. در شرایط فعلی (حقایق) بیشترین میانگین امتیاز مربوط به بعد خدمات آموزشی و پژوهشی (43/3) و کمترین امتیاز مربوط به بعد خدمات اداری (74/2) بوده است.

این مطالعات نشان می دهد که دانشجویان بین المللی از جنبه های مختلف کیفیت خدمات (آموزش و پژوهش، کتابخانه و رسانه، رفاه، کیفیت فضای فیزیکی و فیزیکی) رضایت متوسطی دارند. اما در مولفه خدمات اداری و خدمات اجتماعی و فرهنگی رضایت آنها کم است.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که درک دانشجویان بین‌المللی از وضعیت فعلی کیفیت خدمات کمتر از انتظار آنها است. خدمات آموزشی و پژوهشی، خدمات کتابخانه ای و رسانه ای، خدمات رفاهی و محیط فیزیکی، اگرچه دور از وضعیت مطلوب و مورد انتظار دانشجویان است، اما رضایت نسبی دانشجویان خارجی را به خود جلب کرده است، اما خدمات اداری و خدمات اجتماعی و فرهنگی دانشجویان خارجی رضایت چندانی ندارند. .

به گفته محققان؛ یکی از موضوعات اداری مرتبط با دانشجویان بین المللی، موضوع «تمدید اقامت و خروج» است که یک فرآیند اداری مشترک بین دانشگاه، وزارت علوم و وزارت امور خارجه است که به دلیل بوروکراسی اداری نارضایتی زیادی ایجاد کرده است. و ناهماهنگی این سازمان ها دانشجویان خارجی و ایجاد تصویری نامطلوب از تجربه دانشجویی در ایران.

مشاهده اطلاعات بیشتر:

تعدد قوانین و حوزه های تصمیم گیری؛ مشکل اصلی پذیرش دانشجویان بین المللی

محققان می گویند که شایستگی های بین فرهنگی و مهارت های ارتباطی کارکنان دانشگاه نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات اداری برای دانشجویان بین المللی ایفا می کند. توسعه و آموزش کارکنان نیز یک عامل کلیدی در موفقیت استراتژی بین المللی سازی پردیس است.

گزارش‌های وب‌سایت رتبه‌بندی برتری زبان انگلیسی نشان می‌دهد که ایران در سال 2013 در کمترین گروه کشورها و در سال‌های 2014-2017 در پایین‌ترین گروه قرار داشته است. یعنی خیلی زیر سلطه است. از این رو؛ عدم تسلط یا تسلط بسیار پایین به زبان انگلیسی در ارتباط بین اساتید دانشگاه و دانشجویان بین المللی و به دنبال آن ارائه خدمات با کیفیت پایین بسیار مهم است و یکی از دلایل اصلی افت کیفیت خدمات اداری و نارضایتی اساتید است. دانش آموزان خارجی.

مشاهده اطلاعات بیشتر:

هنوز هیچ زیرساختی برای پذیرش دانشجوی خارجی در ایران وجود ندارد

با توجه به اهمیت بین المللی شدن دانشگاه ها و رضایت دانشجویان بین المللی از دانشگاه های ایران، پژوهشگران پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت این دانشجویان ارائه کردند:

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان به منظور ارتقای مهارت های زبانی و ارتباطی و توسعه دانش و نگرش ها و شایستگی های بین فرهنگی کارکنان دانشگاه،

راه اندازی یک سیستم جداگانه برای دانشجویان بین المللی به منظور تمدید اقامت خود تا پرونده ها به صورت الکترونیکی ردیابی شوند.

ارزیابی نیاز به برنامه ریزی فرهنگی و سیاست گذاری دانشجویان بین المللی با توجه به ملیت و تفاوت های فرهنگی آنها،

برنامه ریزی برای بین المللی سازی برنامه های درسی و غیر درسی مانند جشن های ملل و فرهنگ های مختلف،

به روز رسانی خدمات دیجیتال کتابخانه ها و افزایش دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی معتبر بین المللی.

ایجاد مراکز فرهنگی توسط دانشجویان خارجی در دانشگاه.

برنامه ریزی برای کمک و کمک به دانشجویان داخلی و خارجی برای انجام امور در بدو ورود به کشور (راهبرد راهنمای ردیابی)،

ارائه خدمات مشاوره، روانشناسی و حقوقی به دانشجویان بین المللی؛

تامین امکانات لازم، زیرساخت های ورزشی، ارتقای کیفیت غذا و خوابگاه های دانشجویی مناسب و ….

در انجام این پژوهش، اباصلت خراسانی; دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، مریم پناهی; دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی و رضا قنبری; دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی با یکدیگر همکاری داشتند.

نتایج این پژوهش زمستان 1400 در قالب مقاله ای علمی با عنوان «بررسی کیفیت خدمات دانشگاه های ایران از دیدگاه دانشجویان بین المللی؛ مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی» در مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد.

انتهای پیام


soreces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دستگیری جاعلان اسناد در کازرون

ایسنا/پرس فرمانده انتظامی شهرستان کازرون استان فارس از دستگیری ۹ جاعل اسناد در این شهرستان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.