«طلاق» در قانون حمایت از خانواده


مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1371، ثبت طلاق و سایر موارد فسخ نکاح و همچنین بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا تصمیم دادگاه مربوطه.

به گزارش ایسنا، طلاق در لغت به معنای گره گشایی و رها شدن است. در حقوق، طلاق عبارت است از فسخ نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص.

قانون حمایت از خانواده مصوب 1371 به موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، مراکز مشاوره خانواده و … می پرداخت. در چند بخش

فصل 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1371 در ماده 24 مقرر می دارد: «ثبت طلاق و سایر موارد فسخ نکاح و همچنین اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق حسب مورد. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا است.»

ضمناً طبق ماده 25 قانون مذکور، در صورت درخواست طلاق توافقی زوجین، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند از ابتدا به صورت توافقی به مراکز مذکور تقاضای طلاق کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با تعیین شرایط توافق برای تصمیم گیری نهایی به دادگاه منعکس می کند.

هنر. طبق قانون، زوج مکلف به طلاق یا احراز شرایط خواهد بود.

طبق ماده 27 قانون مذکور، در کلیه موارد طلاق به استثنای طلاق توافقی، دادگاه باید موضوع را برای برقراری صلح و سازش به داوری ارجاع دهد. در این موارد دادگاه باید بر اساس نظر داوران رای صادر و در صورت عدم پذیرش با ذکر دلیل نظر داوران را رد کند.

ماده 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1371 نیز مقرر می دارد: هر یک از زوجین موظفند پس از صدور حکم داوری به یکی از بستگان متاهل خود که حداقل سی سال سن داشته باشد و آشنا به شرع و خانواده و در حدود 1387 باشند، اطلاع دهند. یک هفته از تاریخ ابلاغ اجتماعی باشد تا به عنوان داور به دادگاه معرفی شود.

تبصره 1- زنای با محارم زوجه ای که شوهر او فوت یا طلاق داده است در صورت داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شود.

تبصره 2- در صورت عدم حضور شخص واجد شرایط در بین اعضای خانواده یا عدم دسترسی به آنان یا امتناع از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین سایر افراد واجد شرایط تعیین و معرفی نمایند. در صورتی که زوجین از تعیین داور خودداری کنند یا نتوانند این کار را انجام دهند، دادگاه از طرف خود یا به درخواست هر یک از طرفین داور تعیین می کند.

هنر. ). همچنین دادگاه باید ترتیب، زمان و مکان ملاقات طفل با والدین و سایر بستگان را بسته به پیوند عاطفی و علایق کودک تعیین کند. ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه است. همچنین در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر فوت زوج یا تقسیم محکوم له، طلاق ثبت می شود. در هر صورت اگر زنی بدون دریافت حقوق مزبور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق با اعمال تصمیمات دادگاه طبق مقررات مربوط، نسبت به اخذ این حقوق اقدام کند.

مطابق ماده 30 قانون مذکور، در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که حکم یا اختیار زوج به او اجازه می‌دهد تا مخارج عادی زندگی مشترک را که بر عهده زوج است پرداخت کند و زوج نتواند قصد خود را برای تبرع زوجه ثابت کند، معادل آن می‌تواند. مال او باش برای دریافت.

ماده 31 نیز مقرر می دارد: ارائه گواهی پزشک ذیصلاح مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی است مگر اینکه زوجین با وجود جنین موافق باشند.

ماده 32 به این موضوع پرداخته است که «در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ حکم فرجامی است».

ماده 33 قانون فوق الذکر مقرر می دارد: «مدت اعتبار حکم طلاق از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا پایان دوره تجدیدنظر خواهی شش ماه است که با صدور حکم طلاق و تنظیم آن به زوج ابلاغ می شود. در صورت عذرخواهی زوجین به ترتیب مذکور مجدداً دعوت می شوند.

تبصره: در صورت استنکاف زوجین، دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادره از نماینده اصولگرا در اجرای حکم طلاق تصریح کند.

ماده 34 قانون فوق الذکر نیز مقرر می دارد: «مدت اعتبار گواهی عدم امکان تعهد به ثبت رسمی ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا رأی قطعی ارائه می شود. در این مدت و یا طرفی که ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم به دفاتر رسمی طلاق مراجعه نکرده باشد در دفترخانه حاضر نشده و یا مدارک لازم را ارائه ندهد، گواهی صادر شده فاقد اعتبار است.

تبصره ـ در صورتي كه گواهي عدم امكان نامزدي صادره به موجب توافق زوجين به موجب قانون باطل شود كليه قرارهايي كه بر اساس آن گواهينامه صادر شده است باطل مي شود.

ماده 35 قانون حمایت از خانواده مصوب 1371 مقرر می دارد: چنانچه زوجین در مهلت مقرر به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش ارائه دهند، در صورت عدم حضور زوجه در هفته، سردفتر به آنها توصیه می کند. زن و شوهر برای انجام صیغه، طلاق و ثبت نام او در اداره ثبت. در صورت عدم حضور صیغه طلاق فعلی پس از ثبت در دفترخانه به زوجه ابلاغ می شود.

تبصره ـ فاصله ابلاغ تا جلسه اعمال مفاد این ماده و ماده 34 این قانون نباید کمتر از یک هفته باشد. در مواردی که زوج نامشخص باشد، با درج آگهی در مطبوعات کثیرالانتشار و یا به هزینه متقاضی توسط دفترخانه، محل مجهول دعوت می شود.

هنر. سند رسمی، غیبت شوهر، مانع از اجرای و ثبت طلاق نیست.

ماده 37 نیز به این موضوع پرداخته است که «اجرای حکم طلاق طبق شرع در دفترخانه یا محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌شود».

ماده 38 مقرر می دارد: «در طلاق رجعی صیغه طلاق طبق مقررات مربوط و صورتجلسه مجمع خواهد بود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو نفر است. گواهي مي دهد كه زن مطلقه تا آخر در منزل مشترك سكونت دارد مگر اينكه زن رضايت دهد و زوج بدون رجوع خواهد بود و در هر صورت در صورت انقضاي مدت و بدون رجوع، طلاق ثبت مي شود».

ماده 39 قانون فوق الذکر نیز مقرر می دارد: در کلیه موارد اعتبار و لازم الاجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید توسط دادگاه صادرکننده اولین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج ارائه شود. و طلاق ها

لازم به ذکر است درخواست حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی صورت می‌گیرد و طرفین می‌توانند طبق ماده فوق الذکر هر شرطی را که مغایر با مقتضای قانون مدنی نباشد درج کنند. مدرک فوق عقد، علاوه بر عقد نکاح یا عقد ضروری دیگر. گویا مقرر شده بود که هر گاه شوهر با زن دیگری ازدواج کند یا برای مدت معینی غایب شود یا از انفاق کوتاهی کند یا عمل یا تقصیری در زندگی زن خود مرتکب شود که زندگی بین آنها زن را غیر قابل تحمل کند. باید وکیل باشد و حکم قطعی طلاق بدهد.

بر اساس ماده 1129 قانون مدنی: «در صورتی که زوج از نفقه امتناع کند و حکم دادگاه ممکن نباشد و او مکلف به نفقه باشد، زوجه می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق کند و حاکم زوج را ملزم به نفقه کند. همچنین در صورت ناتوانی «شوهر به دادن نفقه».

طبق ماده 1130 قانون مدنی: «در صورتی که مدت زوجیت موجب عسر و حرج زوجه (عسر و حرج) باشد، زن می‌تواند به قاضی مراجعه و تقاضای طلاق کند، در صورت اثبات عسر و حرج در دادگاه، دادگاه می‌تواند. ازدواج با شوهر: «اگر اجبار ممکن نباشد، زن به اذن حاکم شرع طلاق می‌دهد».

طبق ماده 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است:

باین و رجعی‌.
طلاق رجعی نوعی طلاق است که در مدت عقد برای مرد حق رجوع وجود دارد اما در مدت عقد برای مرد حق رجوع وجود ندارد بنابراین رابطه زناشویی منقطع می شود و زن قطع می شود. زن محسوب نمی شود و زن و مرد حرام هستند. زن مستحق نفقه نیست و اگر یکی از طرفین در ضمن عقد بمیرد، دیگری ارث نمی برد و اگر مرد بخواهد زن را مجدداً ازدواج کند، باید عقد جدیدی منعقد شود.

اما طبق ماده 1146 قانون مدنی «طلاق عبارت است از انحلال زن به سبب کراهت از شوهر در مقابل مالی که به او می دهد. «اعم از اینکه مال مساوی مهر یا معادل آن باشد یا بیشتر یا کمتر از مهر». به عبارت دیگر، طلاق از این جهت صحیح تلقی می شود که زن به هر دلیلی نمی خواهد با شوهرش زندگی کند و شوهر نمی خواهد او را طلاق دهد، اما زن برای جلب رضایت او دارایی هایی را به او می دهد.

بر اساس این گزارش یکی از سریع ترین و آسان ترین طلاق ها طلاق توافقی است که در طلاق توافقی با توجه به توافقات انجام شده بین زوجین در تمامی امور مالی و حضانت و پیوند مجدد فرزندان کمتر شاهد دعوا و مشاجره هستیم. به همین دلیل، زوج هایی که قصد جدایی دارند، اغلب طلاق توافقی را می پذیرند و ابتدا طلاق توافقی را انتخاب می کنند.

این پیام است


soreces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

قدردانی بلینکن از قطر برای “نقش سازنده” آن در دیپلماسی با ایران

وزارت امور خارجه از نقش همتای قطری خود در دیپلماسی دوحه آمریکا با ایران قدردانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.